Tabela odporności chemicznej materiałów

Tabela odporności chemicznej służy jako orientacyjne źródło informacji o doborze materiału zależnie od medium roboczego.
W razie pytań prosimy o kontakt.

 

EPDM -  guma etylenowo -propylenowa dienowa,

EPM - guma etylenowo -propylenowa,

NR - guma naturalna,

NBR - guma butadienowo-nitrylowa (buna-n),

CR - guma chloroprenowa (neopren),

SBR - guma butadienowo-styrenowa,

XLPE - polietylen usieciowany,

PTFE - politetrafluoroetylen (teflon),

PVC - polichlorek winylu.

 

• duża odporność, przystosowany do pracy ciągłej 
• średnia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłej 
• mała odporność, ograniczony zakres użycia 
• brak odporności
-  • brak danych

Podane charakterystyki dotyczą odporności w temperaturze 20˚C.

Tabela

ŚRODOWISKOEPDMEPMNRNBRCRSBRXLPEPTFEPVC
aceton B A C X C C A B X
acetooctan etylu B A C X C C A A -
acetylen B A B A B B A C -
aldehyd masłowy C B X X C X A A -
aldehyd octowy 50% B A B X C C A B X
alkohol amylowy B A B B B B A A C
alkohol benzylowy B A X X B X A A X
alkohol butylowy C B A A A A A B B
alkohol butylowy III rz. C B B B B B A A -
alkohol dwuaceton B A X X B X A A -
alkohol etylowy (etanol) B A A A A A A B B
alkohol izobutylowy B A A B A B A A B
alkohol izopropylowy B A A B B B A A B
alkohol metylowy (metanol) B A A A A A A A B
alkohol oktylowy X C B B A B A A -
alkohol propylowy B A A A A A A A B
anilina B A X X X X A A -
anilinowe barwniki B A B X B B A C -
azot B A A A A A A A -
azotan amonowy B A C A A B A A -
azotan glinu B A A A A A A A B
azotan ołowiawy B A A A A A A - -
azotan potasu B A A A A A A A B
azotan propylu B A X X X X A - -
azotan sodu B A B B B A A A B
azotan srebra B A A B A A A A B
azotan wapniowy B A A A A A A A -
azotan żelazowy B A A A A A A A B
azotan amonowy B A A A A A A A -
benzen X X X X X X A B X
benzoesan benzylu C B X X X X A A -
benzoesan butylu C B C X X B A - -
benzoesan etylu B A A X X A B A -
benzyna X X X A C X A A B
bezwodnik maleinowy C B C X C C - - -
bezwodnik octowy C B B C B B A B -
boran sodu B A A A A A A A B
bordoska ciecz B A B B B B A - B
brom bezwodny X X X X X X X A -
bromotoluen X X X X X X C - -
butadien X C X X X X A A -
butan X X X A A X A A -
butyloamina B A X C X X - - -
carbitol C B B B B B A A -
celosolw butylowy B A X C C X A A -
celosolw metylowy C B X B B X A A -
celosolw C B X X X X A A -
chlorek acetylu X X X X X X B B -
chlorek amonowy B A A A A A A B B
chlorek baru B A A A A A A A B
chlorek benzylu X X X X X X A A -
chlorek cynku B A A A A A A A B
chlorek cynowy B A A A B A A A -
chlorek etylenu X C X X X X A A -
chlorek etylu X C X C X X A A -
chlorek glinu B A A A A A A A B
chlorek izopropylu X X X X X X A - -
chlorek magnezu B A A A A A A B B
chlorek metylu X C X X X X A A -
chlorek miedzi B A B A B A A X B
chlorek niklu B A A A A A A C -
chlorek potasowy B A A A A A A A A
chlorek siarki X X X C C X A A -
chlorek sodu (solanka) B A A A A A A A B
chlorek wapniowy B A A A A A A B C
chlorek winylu X X X X X X A A X
chlorek żelazowy B A A A A A A A B
chloroaceton B A B X C X A A -
chlorobenzen X X X X X X B A X
chlorobutadien X X X X X X A - -
chloroform X X X X X X B A X
chlorohydryna etylenowa C B B X B B A A -
chlorotoluen X X X X X X B A -
chlorowodorek aniliny C B B B X X A - -
cyjanek miedzi B A A A A A A A -
cyjanek potasowy B A A A A A A A B
cyjanek sodu B A A A A A A A B
cyjanomiedzian potasowy A A A A A A A - -
cykloheksan X X X A C X A A C
cykloheksanol X C X C A X A A C
cykloheksanon B B X X X X A A X
czterochlorek węgla X X X C X X A A X
czterochloroetylen X X X X X X A A -
czteroetylek ołowiu X X X B B X - - B
dekalina X X X X X X A A -
denaturat B A A A A A A - -
dowterm, dauterm X X X X X X A A -
dwuaceton B A X X X X A - -
dwubutyloamina B A X X X X A A -
dwuchlorobenzen X X X X X X A B X
dwuchloroetylen X C X X X X A A X
dwuchromian potasu B A C B B B B A -
dwuetyloamina B A B B B B A A C
dwuetyloaminobenzen X X X X X X A - -
dwufenyl X X X X X X A A -
dwuisopropylobenzen X X X X X X A - -
dwuisopropyloketon B A X X X X A A -
dwuizobutylen B A X B X X A A -
dwumetyloformamid B A X B C X A A X
dwunitrotoluen X X X X X X A - -
dwupenten X X X B X X A A -
dwusiarczek węgla X X X C X X - A X
dwutlenek chloru X C X X X X - A -
dwutlenek siarki B A B X X B A A C
dwutlenek węgla C B B A B B A A B
etan X X X A B X A - -
etanoloamina B A B B B B A A -
eter metylowo-etylowy X X X A C X - - -
eter dwubenzylowy C B X X C X A A -
eter dwubutylowy X C X X C X A A -
eter etylowy (eter) X X X X C X A B X
eter izopropylowy X X X B C X A A -
etylen C B C A C C - - -
etylenodiamina B A A A A B A A -
etylobenzen X X X X X X A A -
etyloceluloza C B B B B B A A -
fenol (kwas karbolowy) C B X X C - A A C
fenylobenzen X X X X X X - - -
fenylohydrazyna C B A X X B A B -
fluorek glinu B A B A A A A A -
fluorobenzen X X X X X X A - -
fosforan amonowy B A A A A A A A C
fosforan sodu B A A A B A A B B
fosforan trójkrezylu X X X X X C A A -
freon 114 B A A A A A A - -
freon 12 C B B A A A A X -
ftalan dwubutylu C B X X X X A A -
ftalan dwumetylu B A X X X X A A -
ftalan dwuoktylu C B X C X X A B -
furfural B A X X C X A A -
gaz koksowniczy X X X X X X A C -
gaz ziemny X X B A A B A A -
gliceryna B A A A A A A A B
glikol dwuetylenowy B A A A A A A A B
glikol etylenowy B A A A A A A A B
glikole B A A A A A A A B
glukoza B A A A A A A B B
heksan X X X A B X B A C
izooktan X X X A B X A A B
jod X X X X X X X A X
keton metylowobutylowy B A X X X X A A -
keton metylowo-etylowy (MEK) B A X X C X A A X
keton metylowoizobutylowy B B X X X X A A -
kobalt B A A A A A A - -
kreozot (smoła węglowa) X X X A B X A A X
krezol X X X X C X A A C
krzemian etylu B A B A A B A A -
krzemian sodu B A A A A A A A B
ksylen X X X X X X B A X
kumen (izopropylobenzen) X X X X X X A A -
kwas adypinowy B A C B C B - A B
kwas arsenowy B A B A A A A A -
kwas azotowy – stężony B A X X X X B - -
kwas benzoesowy X C X C X X A A -
kwas borowy B A A A A A A A B
kwas bromowodorowy B A A X X X A A B
kwas chlorooctowy B A X X X X A C -
kwas chromowy B A X X C X A A B
kwas cyjanowodorowy B A B B B B C A -
kwas cytrynowy B A A A A A A A C
kwas fluoroborowy B A A B A A A B -
kwas fluorowodor. (stężony) gorący B A X X X X A X -
kwas fluorowodor. (stężony) zimny B A X X X X A B C
kwas fosforowy 20% B A B B B B A A B
kwas fosforowy 80% B A C X B C A A -
kwas galusowy B A B B B B A A B
kwas garbnikowy (tanina) B A A A A B A A C
kwas jabłkowy B A B B B C - A B
kwas krezolowy X X X X C X A A X
kwas maleinowy B A C X C C B B -
kwas mlekowy (gorący) B A X X X X A A -
kwas mlekowy (zimny) B A B B B B A A C
kwas mrówkowy B A B B A A B A C
kwas nadchlorowy C B X X B X A A -
kwas naftenowy X X X B X X A A -
kwas octowy 30% B A B X B C B B C
kwas octowy lodowaty B A B C X B A C B
kwas olejowy X X X C C X A A B
kwas palmitynowy C B C A B B B A B
kwas pikrynowy B A B B B C A A -
kwas salicylowy B A A B A B A - -
kwas siarkawy B A B B B B A A B
kwas siarkowy 10% B A C C B C A A C
kwas siarkowy 10-75% B A X X X X A A X
kwas siarkowy dymiący (oleum) C A X C C X A A X
kwas solny (gorący) 37% X C X X X X A X -
kwas solny (zimny) 37% B A B C B B A B C
kwas stearynowy C B C B B B A A B
kwas szczawiowy B A B B B B A A -
kwas sześciofluorokrzemowy C B B A B C B C B
kwas trójchlorooctowy C B C B X B A A -
kwas węglowy B A A B A B A A C
kwas winowy C B C A B X A A B
kwasy tłuszczowe X C X B B X A A B
ług (sodowy) B A B B B B - - -
ług zielony B A B B B B A A -
masło B A X A B X A - -
metafosforan sodu B A A A B A A A -
metan X X X A B X A A -
mleko B A B A A B A - -
monoetanoloamina B A B X X B A A -
mrówczan etylu C B X X B X A A -
nadboran sodu B A B B B B A A B
nadtlenek sodu B A B B B B A A B
nafta X X X B C X A A C
nafta (oczyszczona) X X X A B X A A C
naftalen X X X X X X A A C
nitrobenzen C B X X X X A A X
nitroetan C B B X C B A A -
nitrometan C B B X B B A A -
ocet B A B B B B A A B
octan amylu X C X X X X A C X
octan butylu X C X X X X A C X
octan celosolwu etylowego C B X X X X A A -
octan etylu B A X X C X A A X
octan glinu B A A B B B A A B
octan izopropylu C B X X X X A A X
octan metylu B A C X B C A A X
octan miedzi B A B B B X A A -
octan niklu B A A B B X A A -
octan ołowiawy B A A B A X A A B
octan potasowy B A A B B X A A -
octan propylowy C B X X X X A - -
octan sodu B A A B B X A A -
octan wapniowy B A A B B X A A -
oktachlorotoluen X X X X X X - - -
oleinian metylu C B X X X X A - -
olej arachidowy X C X A C X A - -
olej bawełniany B B X A B X A A -
olej biały X X X A B X A A -
olej bunkrowy X X X A X X A A -
olej drzewny X X X A B X A A -
olej hydrauliczny (naftowy) X X X A B X A A -
olej kokosowy X C X A B X A A -
olej kukurydziany X C X A C X A B -
olej lniany X C X A B X A A -
olej mineralny X C X A B X A A B
olej napędowy X X X A C X A A B
olej rycynowy C B C A A C A A -
olej sojowy X C X A B X A A B
olej sosnowy X X X A X X A A B
oleje roślinne X C X A C X A A -
oleje silikonowe B A C A A C A A B
oleje smarne (naftowe) X X X A B X A A -
olejek lawendowy X X X B X X B A X
oliwa C B X A B X A A -
orto-dichlorobenzen X X X X X X A B -
ozon B A X X C X A A B
para wodna B A X X C X X A -
para-izopropylotoluen X X X X X X A A -
pentachloroetylobenzen X X X X X X X - -
perchloroetylen (tetrachloroetylen) X X X B X X A A X
pirydyna B A X X X X A A X
piwo B A A A A A - A -
płyn transmisyjny ”A” X X X A B X A A -
podchloryn sodowy C B X B A X B A -
podchloryn wapnia B A C B C C C B B
polioctan winylu emulsyjny B A B - B X A - -
propan X X X A B X A A B
propylen X X X X X X A - -
ropa naftowa X X X A B X A A B
roztw. chromowe do galwanizowania C B X X X X - - -
roztwory mydła B A B A B A A A B
roztwór cukru B A A A B A A A -
roztwór detergentu nie węglowodorowy B A B A B B A A -
rtęć B A A A A A A A -
salmiak (chlorek amonowy) B A A A A A A A -
sebacynian dwubutylu C B X X X X A A -
sebacynian dwuetylu C B X B X X A A -
sebacynian dwuoktylu C B X X X X A - -
siarczan amonowy B A A A A A A A B
siarczan baru B A A A A A A A -
siarczan cynku B A B A A B A A B
siarczan glinu B A A A A A A A A
siarczan magnezu B A B A A B A A B
siarczan miedzi B A B A A B A A B
siarczan niklu B A B A A B A A -
siarczan potasu B A B A A A A A B
siarczan sodu B A B A A B A A B
siarczan żelazowy B A A A A A A A B
siarczek baru B A A A A B A A B
siarczek wapniowy B A B A A B A A -
siarka B A X X A X A A -
skydrol 500 B A X X X X A A -
skydrol 7000 B A X X X X A A -
smalec C B X A B X A A -
smar fluorowy B A B A B C - - -
smary silikonowe B A C A A C A A -
smoła bitumiczna X C X B C X - A -
soda, surowy węglan sodowy B A A A A A A A -
solanka B A A A A A A A B
stearynian butylu X C X B X X A A -
styren X X X X X X B A X
suche płyny czyszczące X X X C X X - - -
sulfaminian ołowiu B A B B A B A - -
ścieki B B B A B B A A -
terpentyna X X X B X X B A C
terpineol X C X B X X B A B
tiosiarczan sodu B A B B A B A A B
tlenek mezytylu C B X X X X A A -
tlenek węgla B A B B B B A A B
tłuszcze zwierzęce C B X A B X A - -
toluen X X X X X X A A X
tran lekarski B A X A B X A - -
tran rybi X X X A X X A - -
trójchlorek arsenu X C X A A - X - -
trójchlorek fosforu B A X X X X - X -
trójchloroetan X X X X X X A A -
trójchloroetylen X X X X X X A X X
trójetanoloamina B A B B A B A A C
trójfluorek bromu X X X X X X X - -
trójnitrotoluen X X X X B X A A -
trójtlenek siarki C B B X X B B A -
węglan amonowy B A A X A A A B -
whisky, wina B A A A A A A A -
winyloacetylen B B B A B B - - -
woda B A A A A A A A A
woda bromowa B B X X X X A X -
woda królewska X C X X X X X A X
woda słona B A A A A A A A B
wodorosiarczyn sodu B A A A A B A A B
wodorotlenek amonowy 
(woda amoniakalna)
C A X X A X A A B
wodorotlenek magnezowy B A B B A B A A B
wodorotlenek potasu B A B B B B A A B
wodorotlenek sodowy B A A B B A A A B
wodorotlenek wapniowy B A A A A A A A B
wodorowęglan sodu B A A A A A A A B
żelatyna B A A A A A A A B