Poprawny montaż przewodów

 

Na zdjęciu poniżej przedstawiono przykładowy sposób montowania przewodów przy użyciu opasek, obejm itp. 

 

 

Należy zwrócić uwagę na:

 

  • Średnica końcówki w największej jej średnicy Ødpowinna spełniać zależność: Ød2<Ød1≤1.1·Ød2,
  • Krawędzie styku końcówki nie powinny być ostre - może to doprowadzić do przecięcia się warstwy wewnętrznej przewodu,
  • Krawędzie obejm, opasek, zakuć itp. nie powinny być ostro zakończone - może to doprowadzić do przecięcia warstwy zewnętrznej przewodu,
  • Opaska, obejma itp. przy mocowaniu przewodu do końcówki powinna być oddalona o min. 5mm od krawędzi przewodu - nie przestrzeganie tej zasady może skutkować zsunięciem się przewodu.