Jakie informacje przy zapytaniu ofertowym?

Przedstawiono wskazówki dotyczące informacji jakie powinny się znaleźć przy składaniu zapytania ofertowego, tak aby szybko i sprawnie przedstawić poprawną ofertę cenową. W przypadku braku jakiejś istotnej informacji, będziemy się kontaktować w celu jej uzupełnienia. 

 

Informacje dotyczące detalu

 

Informacje dotyczące kształtu, materiału oraz warunków pracy są bardzo ważne przy ocenie poziomu komplikacji detalu, co stanowi podstawę do doboru odpowiedniego procesu technologicznego, który jest istotny przy opracowywaniu oferty cenowej.

 

Informacje tą można przedstawić na 3 sposoby:

 1. Wzorzec,
 2. Rysunek techniczny 2d (szkic),
 3. Model bryłowy 3d.

 

Ad. 1.

 

Wzorzec stanowi gotowy detal, według którego opracowywany jest proces technologiczny. Możliwa jest jego modyfikacja według zalecenia klienta już na poziome przygotowania wyceny. Istotne jest załączenie w postaci tekstu wymagań wymiarowych, materiałowych oraz informacji o środowisku pracy. W przypadku braku którejś z istotnych informacji, przedstawiciel firmy będzie kontaktował się z klientem w celu ich uzupełnienia.

 

Ad. 2.

 

Rysunek techniczny 2d  - w większości przypadków jest wystarczający, jeżeli zawiera wszystkie istotne informacje kształtowo-wymiarowe oraz materiałowe. W przypadku prostych kształtowo detali możliwe jest przedstawienie odręcznego szkicu.

 

Należy szczególnie zwrócić uwagę na:

 

 • Zamieszczenie na rysunku wymiarów średnicowych,
 • Zamieszczenie na rysunku grubość ścianki,
 • Wymiary określające gabaryty,
 • Wymiary określające długość poszczególnych odcinków przewodu w odniesieniu do osi przewodu,
 • Promienie gięcia,
 • Tabelka zawierająca charakterystyczne punkty, w zestawieniu współrzędnych X,Y,Z oraz promienia gięcia pomiędzy poszczególnymi punktami - zalecane przy bardziej skomplikowanych detalach,
 • Zamieszczenie na rysunku tolerancji wymiarowej - jeżeli wymagana,
 • Informacja dotycząca materiału z jakiego ma być wykonany detal,
 • Informacja dotycząca ewentualnego wzmocnienie tekstylnego przewodu,
 • Informacja dotycząca środowiska pracy tj. medium robocze, temp. pracy, ciśnienie pracy itp.,
 • Informacja dotycząca miejsca oraz treści znakowania.

 

W przypadku braku którejś istotnej informacji, przedstawiciel firmy będzie się kontaktował z klientem w celu ich uzupełnienia.

 

Ad. 3. 

 

Model bryłowy 3d - jednoznacznie określa kształt i wymiary detalu, w oparciu o nadesłany model jest wykonywany rysunek techniczny według którego opracowywana jest oferta. Zaleca się załączenie modelu 3d jako uzupełnienie przysyłanego rysunku technicznego 2d, zawierającego informacje o tolerancjach, materiale i środowisku pracy. Jeżeli dostępny jest wyłącznie model 3d, wymagane jest załączenie w postaci tekstu wymagań wymiarowych, materiałowych oraz informacji o środowisku pracy. W przypadku braku którejś z istotnych informacji, przedstawiciel firmy będzie kontaktował się z klientem w celu ich uzupełnienia.

Informacje dotyczące środowiska pracy

 

Informacje dotyczące środowiska powinna zawierać:

 

 • Temperaturę pracy ciągłej,
 • Temperaturę maksymalną lub minimalną pracy (chwilowe),
 • Ciśnienie lub podciśnienie robocze,
 • Ciśnienie lub podciśnienie maksymalne (chwilowe),
 • Medium robocze,
 • Warunku atmosferyczne lub inne mogące wpłynąć na właściwości fizyko-chemiczne materiału.

Informacje dotyczące materiału

 

Informacje dotycząca materiału powinna zawierać oznaczenie polimeru. Jeżeli detal ma być wzmacniany tekstylnie, należy podać oznaczenia materiału dla warstwy wewnętrznej oraz zewnętrznej. Ponadto należy podać z jakiego materiału wykonać wzmocnienie. 

 

Przykładowe oznaczenie: NBR/KV/EPDM,

 

Powyższy zapis określa warstwę wewnętrzną wykonaną z materiału NBR, wzmocnienie wykonane z nici kevlarowych oraz warstwą zewnętrzną wykonaną z materiału EPDM

 

Możliwe jest dobranie odpowiedniego materiału przez firmę PAGUM, dostosowanego do przesłanych warunków pracy detalu.

Informacje zapotrzebowania ilościowego

 

Informacja ta pozwala na określenie ilości narzędzi, aby możliwe było wykonanie zamówienia w wymaganym terminie. Wykonujemy zlecenia jednostkowe oraz w krótkich jak i długich seriach.

 

Informacja ta powinna zawierać informacje:

 

 • Ilościowe zapotrzebowanie w stosunku miesięcznym,
 • Ilościowe zapotrzebowanie w stosunku rocznym,