Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej

Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma we wrześniu 2005 roku otrzymała od Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji certyfikację o nadaniu Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE - NATO Commercial and Government Entity) - 0990H, jako podmiotowi gospodarczemu, który prowadzi działalność gospodarczą związaną z asortymentem  wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Wyrobów Obronnych (KWO), lub świadczeniem usług na rzecz obronności.

 

Kod identyfikuje firmę PAGUM w Systemie Kodyfikacyjnym NATO - NCS (NATO Codification System), co oznacza, że informacje o produkowanych lub dostarczanych przez nas wyrobów  zostaną udostępniane logistyce wojskowej państw uczestniczących w systemie NCS oraz nabywcom produktów na rynku cywilnym.